Wydawnictwo IBIS

tel. 63 240 76 66, fax 63 220 47 79

ibis@wydawnictwoibis.pl

www.wydawnictwoibis.pl

Menu kategorii
Książka Konwergencyjna
Warsztaty "IT"
Konińska Drukarnia Dziełowa i Wydawnictwo IBIS uczestniczy w Warsztatach ,,IT” realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Warsztaty realizowane sąw ramach projektu  pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PriorytetVIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)

Dotacje na innowacje
© Comarch SA 2014. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®