Menu kategorii
Warsztaty "IT"
Konińska Drukarnia Dziełowa i Wydawnictwo IBIS uczestniczy w Warsztatach ,,IT” realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Warsztaty realizowane sąw ramach projektu  pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PriorytetVIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)

Książka Konwergencyjna
Dotacje na innowacje
Dotacje na innowacje
Projekt „HR IMPULS”

Firma WYDAWNICTWO IBIS I KONIŃSKA DRUKARNIA DZIAŁOWA – IZABELA NAPIERAŁA uczestniczy w  projekcie „HR IMPULS” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.1. – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 – Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach.

© Comarch SA 2014. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®